O ECO AWF

Widoczne zmiany geoklimatyczne i wzrost świadomości ekologicznej wpłynęły na modyfikację postrzegania elektromobilności oraz innych aspektów zachowań związanych z ochroną środowiska. Praktycznie wszystkie koncerny rynku automotive od wielu lat prowadzą dynamiczne badania nad udoskonalaniem napędów elektrycznych, co wymusza przystosowanie niezbędnej infrastruktury do obsługi zwiększającej się liczby samochodów zasilanych energią elektryczną. Zmiany związane z elektromobilnością widoczne są również w innych obszarach. Wzrost świadomości ekologicznej i postęp techniczny sprawia, że również w jednostkach pływających zaczęto stosować napędy elektryczne.

Wychodząc naprzeciw przewidywanym transformacjom, w roku 2020 zespół naukowców i studentów z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach zwodował i poddał testom jacht motorowy typu houseboat, gdzie jako napęd główny zastosowano silnik elektryczny (indukcyjny, asynchroniczny), który docelowo będzie zasilony energią pozyskaną z paneli słonecznych.

Zważywszy na circular economy, wykorzystywana jednostka została zabudowana na kadłubie pełnomorskiej szalupy ratunkowej. Prowadzone podczas testów badania w warunkach rzeczywistych wykazały zasadność zastosowania napędu elektrycznego do tego typu konstrukcji.